Přehlídka skladeb pro žesťové nástroje 2024

Zařazení

Hudební | Skladatelská

Datum konání

12. 11. 2024

Forma konání

Prezenčně i online

Místo konání

Olomouc
Olomoucký kraj
Kavaléristů 880

Počet soutěžních kol

1

Cena

Přehlídka je pro žáky i pro ZUŠ bez poplatků

Přehlídka skladeb pro žesťové nástroje 2024

Hudba bez hranic – přehlídka autorské tvorby žáků ZUŠ ČR
Organizátorem přehlídky je Umělecká rada ZUŠ ČR a ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. Garantem přehlídky je Robert Mimra, předseda sekce skladby Umělecké rady ZUŠ ČR. Přehlídka nenahrazuje pravidelně jednou za tři roky pořádanou skladatelskou soutěž žáků ZUŠ ČR. Jedná se o aktivitu, která nabízí možnost představit tvorbu žáků v době mezi termíny soutěží.

Skladatelská přehlídka je určena žákům ZUŠ libovolného studijního zaměření a oboru (nikoli pouze pro žáky studijního zaměření Skladba). Nejprve garant přehlídky vybere skladby, které splňují kritéria z propozic. Všechny tyto skladby budou uvedeny v PDF sborníku, který bude vydán do konce roku 2024 na Inspiromatu Umělecké rady. Poté budou některé ze skladeb vybrány na koncert 12. 11. 2024 v Olomouci, který se uskuteční v rámci festivalu „Hudba bez hranic“ (z koncertu bude pořízena nahrávka). Skladby budou vybírat pedagogové žesťových nástrojů ZUŠ „Žerotín“. Kritériem výběru budou provozovací možnosti školy, umělecká kvalita a hratelnost skladeb (tj. vhodná žesťová sazba notového zápisu).

Podmínky

Přehlídka je určena pouze žákům základních uměleckých škol (ZUŠ).

Požadavky na zaslané skladby a kritéria přehlídky:
• Do přehlídky budou zařazeny pouze skladby v rozsahu 1 až 2 minut (budeme vycházet z označení tempa v úvodu skladby, případně to budeme konzultovat s přihlášenými).
• Do přehlídky je možné přihlásit kompozice pouze pro tato obsazení:
o skladby pro dvě nebo tři trubky
o skladby pro dva nebo tři trombony
o dua nebo tria v obsazení trubka/y a trombon/y
• Rozsahy nástrojů (znějící tóny):
o Trubka ‒ rozsah malé a až e2, ladění in B, dusítka: cut, straight (ostré), mute – univerzální označení dusítka, velvet (temné, zastřené), wah-wah (udušené, zvonivé), frulato ne
o Trombon ‒ rozsah velké F až f1, možnost použití frulata a dusítek
• Od jednoho žáka je možné zaslat maximálně 3 samostatné skladby. Je možné poslat také cyklus obsahující max. 3 skladby (rozsah cyklu musí být 3 až 6 minut v případě 3 částí cyklu a 2 až 4 minuty v případě 2 částí cyklu).
• Do přehlídky nebudou zařazeny skladby, které byly již zaslány do skladatelských soutěží nebo do soutěžní přehlídky (seznam soutěží a přehlídek zde: https://www.ur-zus.cz/inspiromat/29-souteze-a-prehlidky/).

Organizace, průběh

Přihlášky se podávají ve webovém formuláři na https://forms.gle/o6vM7t2ETexTQDBU6
S potvrzujícím emailem přijde link na úložiště pro žákovské skladby.
Bude provedena kontrola skladeb, zda splnily kritéria přehlídky. Všechny skladby budou publikovány ve sborníku.
Poté budou vybrány skladby na koncert v Olomouci.
Vyhlášení vybraných skladeb bude 14. 6. 2024.
Provedení vybraných skladeb se uskuteční na koncertě 12. 11. 2024 v Olomouci. Koncert je součástí festivalu „Hudba bez hranic“. Z koncertu bude pořízena nahrávka.

Přehlídka nemá věkové kategorie.

Ceny v soutěži

Všechny skladby, které splní kritéria přehlídky, budou publikovány ve sborníku.
Z těchto skladeb budou některé vybrány na koncert 12. 11. 2024 v Olomouci. Z koncertu bude pořízena nahrávka.