Ars musica Clattovia

Zařazení

Hudební

Datum konání

od 14. 3. 2024 do 16. 3. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Klatovy
Plzeňský kraj
ZUŠ J. Kličky, Klatovy / Refektář Jezuitské koleje

Věk účastníků

od 10 let do 26 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

700 - 1600Kč

Ars musica Clattovia

Interpretační přehlídka souborů staré hudby
Kategorie:
a) Průměrný věk soutěžících 10 – 16 let 5-10 min
b) Průměrný věk soutěžících 16,1 – 26 let 5-10 min
Průměrný věk soutěžících v jednotlivých souborech se počítá z věku každého hráče dosaženého v aktuálním školním roce 2023/2024, zároveň věk jednoho soutěžícího nesmí přesáhnout věkovou hranici 26 let.

Registrační poplatek
Soubory do 3 hráčů – 700 Kč
Soubory 4–6 hráčů – 1 000 Kč
Soubory 7–9 hráčů – 1 400 Kč
Soubory nad 9 hráčů – 1 600 Kč

Podmínky

Pravidla a podmínky:
-> Repertoár je ohraničen pouze na skladby, které jsou datovány do roku 1799.
-> Volná instrumentace – jsou povoleny různé kombinace nástrojů včetně bicí složky, zároveň hráči mohou během své realizace hrát na jiný nástroj či zpívat (např. v první skladbě interpret hraje na flétnu, v druhé skladbě na kytaru, ve třetí zpívá a bubnuje). Povoleno je též dublování hlasů (dva hráči mohou hrát stejnou řádku).
-> Povolena vokální složka nesmí překročit počet instrumentalistů (např. 4 hráči, 3 zpěváci max).
-> Povolené vlastní úpravy skladeb, které jsou v souladu s běžnou praxí interpretace staré hudby: vlastní realizace generál basu, diminuce, ornamentace, improvizace.
-> Dirigent sám o sobě není povolen, může však „dirigovat jeden z hráčů či zpěváků (viz ansámblová hra).
->Nemusí hrát všichni hráči po celou dobu výkonu, tedy je povolený tacet hráče či instrumentální nebo pěvecké sekce.

Organizace, průběh

Harmonogram soutěže:

Středa 13. 3.
Od 17.00 možná registrace v ZUŠ Klatovy, již možnost se ubytovat.

Čtvrtek 14. 3.
8.00 – 9.30 registrace ostatních souborů
10.00 zahájení soutěže (budova ZUŠ - Václavská ul.)
10.30 – 18.00 soutěž souborů

Pátek 15. 3.
9.00 – 12.00soutěž souborů
14.00 vyhlášení
19.0 Koncert lektorů

Sobota 16. 3.
Masterclass 9.00 – 16.00
18.00 koncert vítězů

Nástroje: k dispozici bude klavír naladěný na 440Hz a cembalo na 440Hz nebo 415Hz (nutno napsat požadavky do přihlášky)

Ceny v soutěži

Hodnocení:
Soutěžící budou hodnoceni odbornou porotou složenou z více porotců s různými hudebními a historickými perspektivami, aby bylo dosaženo co nejobjektivnějšího hodnocení. Interpreti by se měli snažit co nejvěrněji reprodukovat hudební styl daného období, včetně artikulace, ornamentace, dynamiky a frázování, které byly typické pro tu dobu.
Naše soutěž nebude bodována, a proto nebudeme vyhlašovat žádné „poražené“. Namísto toho vybereme pět nejlepších komorních souborů, které budou moci využít výhody jednodenního semináře (masterclass) s fundovanými lektory z oboru.

Ceny a odměny:
Odměnou pro pět vítězných komorních souborů (2 soubory z kategorie a), 3 soubory z kategorie b)) bude exkluzivní jednodenní masterclass s renomovanými hudebními experty z řad porotců. Tato masterclass představuje jedinečnou příležitost rozšířit své hudební znalosti a dovednosti, získat cenné rady od odborníka a prohloubit své znalosti o interpretaci staré hudby. Zároveň vítězové budou moci předvést svůj hudební růst na závěrečném koncertě vítězů.
Jednodenní masterclass se sice aktivně účastní pouze pět vítězných souborů, ale rádi bychom zdůraznili, že cílem naší soutěžní přehlídky je obohatit všechny nadšené hudebníky a milovníky hudby, proto je pasivní účast všech komorních souborů zdarma. Tímto způsobem získají cenné rady od odborníků zcela všichni a nikdo neodjede domů s prázdnou.

Odborná porota a lektoři Masterclass:
Jan Kvapil
Julie Braná
Magdalena Malá
Edita Keglerová
Ondřej Hanuš

Fotogalerie