Ostravská lokálka 2024

Zařazení

Literárně dramatický | Kolektivní tvorba - divadlo | Autorské divadlo | Činoherní | Loutkové | Pohybové

Datum konání

od 19. 4. 2024 do 20. 4. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Ostrava
Moravskoslezský kraj
Divadlo loutek Ostrava

Věk účastníků

od 6 let do 16 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

150 Kč

Ostravská lokálka 2024

krajská přehlídka dětského divadla a dětských recitačních kolektivů
Ostravská lokálka 2024 je postupová krajská přehlídka dětského divadla v Ostravě pro dětské divadelní soubory a recitační kolektivy fungující v Moravskoslezském kraji.
Koná se 19. a 20. dubna 2024 v Divadle loutek Ostrava.
Dětské divadelní soubory z celého Moravskoslezského kraje budou mít příležitost zakusit profesionální podmínky pro svou divadelní produkci v Divadle loutek Ostrava. Přehlídka jedinečným způsobem podporuje, rozvíjí a zkvalitňuje oblast dětského divadla v MS kraji a je v mnoha směrech inovativní a reaguje na aktuální dobu, ve které žijeme a žijí naše děti. Každý rok se na přehlídce objevují nové,
aktuální a také inovativní inscenace dětí reflektující jejich dobu, jejich životy, pocity, obavy i strachy. Děti využívají nová média, inscenační postupy a reagují na svou dobu.
Jsou tematicky nesmírně zajímavé a inspirativní pro všechny zúčastněné. A odborná porota jejich práci reflektuje a upřímně se jí zabývá v diskusích a děti navzájem si je reflektují při společných debatách vedených odborníky. Soubory v jejich činnosti podporuje i autentický zájem dospělých odborníků.
Mnohé děti vnímají účast na Ostravské lokálce jako zásadní metu v jejich tvůrčím životě a cenný čas společně strávený s dětmi a mládeží stejného zaměření.

Podmínky

Soubory se na Ostravskou Lokálku mohou dostat:

a/ jako postupující z nižšího kola (oblastního – okresního, maximálně 1 soubor přímo tzv. nominace, další soubory nepřímo s uvedením pořadí tzv. doporučení)

b/ přímo, pokud není v místě oblastní či okresní kolo. V tomto případě si pořadatel vyhrazuje právo, posoudit úroveň inscenace před konáním OSTRAVSKÉ LOKÁLKY (např. ze zaslaného videozáznamu – DVD, Vimeo nebo zhlédnutím reprízy ve vyhovujícím čase organizátorů, minimálně však týden před stanoveným datem zaslání přihlášky) a následně ji na přehlídku zařadit či nezařadit. Úroveň inscenace posuzuje jeden organizátor a jeden člen poroty krajské přehlídky.

c/ pokud se soubor nemůže z organizačních či jiných vážných důvodů oblastní (okresní) přehlídky zúčastnit, může požádat pořadatele krajského kola o přímý postup (viz. bod b)

Soubory se přihlašují na OSTRAVSKOU LOKÁLKU prostřednictvím poštou zaslané přihlášky spolu s žádanými přílohami. Soubor se smí se svou inscenací zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky dětského divadla.

Organizace, průběh

Přehlídka je bohatá a organizátoři hledají nové cesty spolupráce se soubory a nové formáty reflexe. Každým rokem jsou jiné, otevírající diskusi.
V roce 2024 OL nabídne: vzdělávací dílny pro dětské účastníky, tematické diskuse pro pedagogy vedené profesionály z řad umělců. Přehlídka nabídne i několik workshopů (pohybové, improvizační aj.), ve kterých se děti připraví na vlastní vystoupení a odbourají stres a prohloubí svůj zájem a zdokonalí své herecké dovednosti.. Pro děti uskutečníme také diskusní dílny, ve kterých budou pod vedením odborných lektorů (studenti JAMU, DAMU) diskutovat nad zhlédnutými představeními. Snahou je vést děti
ke schopnosti reflektovat představení ostatních, ke kritickému myšlení a učit se diskutovat. Cílem je děti povzbudit v jejich kreativní činnosti a smysluplně tráveném čase a komunitním životě.

Ceny v soutěži

Porotu bude tvořit 5 odborníků z jiných krajů České republiky a také z místního regionu, jako např. PhDr. Hana Cisovská Ph.D., která sleduje přehlídku od jejího vzniku.

Jeden soubor bude nominován (další dva mohou být doporučeny) národní přehlídku Dětská scéna 2024 do Svitav, kde bude reprezentovat se svou inscenací MS kraj.

Fotogalerie