Flautování

Zařazení

Hudební | Flétna | Ostatní, jinde nezařazené

Datum konání

od 24. 5. 2024 do 26. 5. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Jindřichův Hradec
Jihočeský kraj
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka

Věk účastníků

do 99 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

500 Kč / sólový hráč, 300 Kč / člen souboru, 250 Kč / účastník seminářů a workshopů

Flautování

Soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu
Milí příznivci Flautování,

hlásíme se Vám s dalším, již šestým, ročníkem přehlídky pro příznivce zobcové flétny.
V letošním ročníku nás oproti ročníku loňskému čeká trocha více přehlídkového hraní, a to jak v sólových, tak i v souborových kategoriích.
Pro sólové kategorie tentokrát sice nemáme připravené konkrétní povinné skladby, rádi bychom ale v rámci volného výběru repertoáru slyšeli alespoň jednu skladbu 20. nebo 21. století s využitím moderních technik hry, elektroniky nebo vlastní improvizace.

A protože se nám – a podle ohlasů hlavně i Vám – líbily workshopy, které jsme na Flautování v loňském ročníku připravili, nebudou chybět ani letos. Jejich vedení se ujmou naše “porotcovské stálice”. Orchestr zobcových fléten povede, stejně jako loni, Renča Smetková. Jakub Kydlíček ve svém workshopu provede učitele základy dirigování komorních souborů a Petra Karpíšková se ve své dílně bude zabývat zdobením melodie – a jak mu hravým způsobem přijít na kloub.
Nebude chybět doprovodný program, prodejní výstava fléten a not, večerní koncert a také společný koncert účastníků.
Abychom to všechno stihli, naplánovali jsme Flautování tentokrát až do nedělního dopoledne.

Těšíme se na setkání,
Barbora Liláková, Vendula Tischlerová, Marián Mikula


Věkové kategorie a časové limity

SÓLO
0.kategorie - 1. 9. 2015 a mladší, max. 3 min.
1.kategorie - 1. 9. 2014 — 31. 8. 2015, 2 — 4 min.
2.kategorie - 1. 9. 2013 — 31. 8. 2014, 3 — 5 min.
3.kategorie - 1. 9. 2012— 31. 8. 2013, 4 — 6 min.
4.kategorie - 1. 9.2010 — 31.8.2012, 4 — 6 min.
5.kategorie - 1.9. 2008 — 31. 8. 2010, 4 — 7 min.
6.kategorie - 31. 8. 2008 a starší, 5 — 10 min.

SOUBORY
A: Soutěž souborů zobcových fléten (pouze zobcové flétny, je možný doprovod rytmickými nástroji)
B: Soutěž komorních souborů se zobcovou flétnou (libovolné nástrojové obsazení)
I. kategorie - průměrný věk soutěžících do 10 let limit 3—6 minut
II. kategorie - průměrný věk soutěžících do 13 let limit 4—7 minut
III. kategorie - průměrný věk soutěžících do 15 let limit 4—8 minut
IV. kategorie - průměrný věk soutěžících nad 15 let limit 4—8 minut

Repertoár
Soutěžící přednesou repertoár dle volného výběru sólově nebo s doprovodem (klavíru, cembala, kytary, loutny či bicích nástrojů), přičemž součástí soutěžního repertoáru musí být alespoň jedna skladba 20. nebo 21. století s využitím moderních technik hry.
Soutěžící v komorních souborech přednesou repertoár dle vlastního výběru. Zařazení skladeb s využitím moderních technik hry vítáme.
Repertoár musí být zvolen s ohledem na časové limity. Hodnocen je pouze čistý čas hry. Hra zpaměti není podmínkou. Hudební doprovod za pomoci zvukových nosičů není povolen (s výjimkou moderních skladeb v nichž je zvukový nosič nedílnou součástí kompozice).
Repertoár je možné změnit nejpozději 1 měsíc před konáním přehlídky.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek je 500 Kč za každého účastníka soutěže v sólové hře a 300 Kč za každého člena souboru ve hře komorní a souborové.
Poplatek účastníka workshopu nebo semináře, který nesoutěží v sólové nebo komorní hře je 250 Kč.
Poplatek je nutné uhradit na účet ZUŠ Vítězslava Nováka nejpozději do konce dubna 2024. Na požádání Vám vystavíme a zašleme doklad o úhradě v elektronické podobě.
Číslo účtu: 298872345/0300 variabilní symbol: IČO vysílající školy – při hromadné platbě, při jednotlivé platbě – narození soutěžícího ve formátu DDMMRRRR
Poplatek je nevratný s výjimkou odmítnutí soutěžícího z důvodu překročené kapacity či z důvodu zrušení soutěžní přehlídky. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky, které přesáhnou kapacitní limit.

Technické zázemí
Po dobu přehlídky budou k dispozici k rozehrávání učebny v ZUŠ s klavírem.

Ubytování
V omezené míře jsme schopni nabídnout možnost přespání ve škole s vlastním spacákem a karimatkou. Požadavky zasílejte co nejdříve na email flautovani@zus-jhradec.cz.

Stravování
Organizátor zajistí bufet s drobným občerstvením, pitný režim a stravování je plně v režii účastníků.

Bezpečnost a hygiena práce při soutěži
Při činnostech, které souvisejí s účastí žáků na soutěžní přehlídce, je nutné důsledně dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická všeobecně platná opatření při práci s dětmi včetně pokynů stanovených organizátorem soutěže. Za nezletilé žáky zodpovídá po celou dobu soutěže zletilá osoba pověřená vysílající organizací, event. zákonní zástupci nezletilého.

Další doplňující informace
Všechny organizační záležitosti budou komunikovány na webu školy (www.zus-jhradec.cz)

Podmínky

Přehlídka je určena žákům základních uměleckých škol a amatérským hráčům na zobcovou flétnu, kteří splňují věkový limit kategorií. Není přípustná účast studentů konzervatoří a studentů středních nebo vysokých škol se zaměřením na zobcovou flétnu. V rámci soutěže komorní hry není přípustná účast pedagoga jako člena souboru.
Účastník soutěžní přehlídky zašle vyplněnou přihlášku (prostřednictvím webového formuláře) a uhradí účastnický poplatek ve stanoveném termínu. Zasláním přihlášky účastníci zároveň udělují souhlas organizátorovi k využití uvedených údajů v rámci soutěžních materiálů a k užití video a audio záznamu pro potřeby propagace. Tento souhlas lze v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů kdykoli odvolat.

Organizace, průběh

Podrobný harmonogram akce bude zveřejněn v průběhu května.

Ceny v soutěži

Porota bude složená z kvalifikovaných odborníků. Jednání poroty je neveřejné, výstupem jsou výsledky. K hodnocení se použijí tzv. pásma (zlaté, stříbrné, bronzové). Po skončení soutěže bude následovat rozborový seminář a diskuze se členy poroty.