Výtvarná soutěž Umění budoucnosti

Zařazení

Výtvarná

Datum konání

od 1. 2. 2024 do 30. 3. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Praha 2
Hlavní město Praha
Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3

Věk účastníků

od 3 let do 16 let

Počet soutěžních kol

1

Výtvarná soutěž Umění budoucnosti

Enviromentalistika, recyklace, práce s odpadem, budoucnost dalších generací
Naše planeta je krásným místem, kde žijí lidské bytosti a milióny neuvěřitelných zvířat a rostlin. Naše činy však začínají ubližovat světu kolem nás. Vzhledem k tomu, že změna klimatu způsobuje škody na životním prostředí, svět, ve kterém žijeme, se stává horším místem pro život pro další generace. Budoucnost je nejistá a momentální situace ohrožuje všechny tvory žijící na planetě. Proto je důležité, abychom byli ohleduplní k životnímu prostředí a přemýšleli o tom, co můžeme udělat pro snížení škod, které planetě způsobujeme. Můžeme spolupracovat na recyklaci věcí, které používáme a aby materiály, ze kterých jsme je vyrobili, vydržely mnohem déle. Věci, které máme, můžeme znovu použít, abychom nemuseli vyrábět nové. A můžeme snížit to, co spotřebováváme, takže si musíme z planety brát méně.
Pro tuto událost budeme vytvářet umělecká díla, o problémech životního prostředí, budeme hledat odpovědi, jaké změny jsou pro naši budoucnost potřeba, inspirujeme se znovuvyužitím materiálů, junk art, art reuse, recyklované umění. Tím vším ukážeme, že na budoucnosti naší planety nám záleží a že se společně pokusíme dozvědět víc o naších možnostech a povzbudit ostatní, aby nám pomohli lépe pečovat o naši planetu.

Podmínky

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT:
Účastnit se mohou děti a mládež v níže uvedených věkových kategoriích:
· předškoláci: 3 – 6 let
· 6 – 9 let
· 10 – 13 let
· 14 – 16 let
· skupinová práce

POŽADAVKY:
Každý účastník má možnost do soutěže přihlásit pouze 1 výtvarnou práci. Výtvarné práce se musí týkat soutěžního tématu. 2D výtvarné práce nesmí přesáhnout rozměr formátu A2 (420 × 594 mm), 3D nesmí být větší než 500 x 500 x 500 mm a digitální obsah prosím posílejte na emailovou adresu umenibudoucnosti@ddmm.cz (jenom ve formátu jpeg, pdf, avi, mp4, mkv).

Spolu s uměleckým dílem zasílejte tyto informace:
· Jméno a Příjmení autora
· Název díla
· Věk autora
· Popis (krátká anotace)
· Adresa autora nebo název a adresa školy, za kterou autor práci posílá
· Telefonní kontakt a email zákonného zástupce nebo pedagoga


PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ:
· Zaslání díla:
Práce odevzdávejte osobně nebo posílejte na adresu Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4, do 30. 3. 2024. Na obálce/balíku uveďte poznámku: soutěž Umění budoucnosti.
Digitální obsah prosím posílejte na emailovou adresu umenibudoucnosti@ddmm.cz nejpozději do 30.3.2024. Videa a velkoformátový obsah posílejte přes https://www.uschovna.cz/ .
· Startovné: Zdarma
· Zaslané soutěžní práce se nevracejí (pouze na vyžádání a to nejpozději 14 dní od vyhlášení výsledků soutěže – jenom osobní vyzvednutí, neposíláme). Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit.

Organizace, průběh

TERMÍNY:
· 1. února 2024 vyhlášení soutěže
· 30. března 2024 uzávěrka soutěže
· duben/květen 2024 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže – datum bude upřesněn a výherci budou předem informování

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
· spojitost s vyhlášeným tématem
· úroveň zpracování
· nápaditost
· technické provedení
· umělecký dojem

Ceny v soutěži

ODBORNÁ POROTA:

Mgr. Monika Repáňová – výtvarnice
MgA. Alžběta Dosoudilová – sochařka a konceptuální výtvarnice
Martin Rozbroj – digital creator
MgA. Jan Morávek – sochař a multimediální umělec
MgA. Anne-Marie Rohanová – visual artist

ODMĚNA PRO VÍTĚZE
1. – 3. MÍSTO V KAŽDÉ KATEGORII:
Výtvarné pomůcky, poukázky, drobné odměny