Dunajský umělec 2024

Zařazení

Výtvarná | Fotografie | Modelování | Multimediální | Amatérská tvorba | Videoklip | Ostatní, jinde nezařazené

Datum konání

od 1. 3. 2024 do 30. 9. 2024

Čas konání

Forma konání

Online

Věk účastníků

od 6 let do 18 let

Počet soutěžních kol

2

Dunajský umělec 2024

národní kolo mezinárodní soutěže Danube Art Master 2024
Dunajský umělec 2024 (Danube Art Master 2024) je mezinárodní soutěž organizovaná ve spolupráci Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) s International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR).

Soutěž žáky či členy oddílů nebo jiných volnočasových aktivit motivuje k bližšímu poznání jejich místního vodního toku a jeho okolí. Účastníci poté mají za úkol vytvořit v její bezprostřední blízkosti nápadité umělecké dílo. Dunajský umělec představuje nejen vodní tok jako takový, ale poukazuje i na jeho skutečnou podstatu, význam a hodnotu, a upozorňuje na smysl ochrany životního prostředí.

Účastníci musí pocházet ze země spadající do oblasti povodí Dunaje nebo jeho přítoků, tedy: Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Rumunska, Bulharska, Moldavska či Ukrajiny. V rámci České republiky mohou soutěžit účastníci ze všech krajů.
Soutěž začíná 1. 3. 2024. Termín odevzdání uměleckých děl do národního kola soutěže je do 30. 9. 2024.
Soutěžící jsou rozděleni do skupin podle věku:
Děti: 6–11 let
Dospívající: 12–18 let
a tvoří soutěžní díla ve třech kategoriích postupujících do mezinárodního kola:

Výtvarné umění
Video
Fotografie
Soutěžící se mohou zúčastnit jednotlivě nebo jako skupina o maximálním počtu 4 osoby.

Podmínky

Instrukce
Umění – Díla by měla být vytvořena z přírodních materiálů nalezených u řeky. Např. sochy, koláže, móda, šperky atd. Kresby a malby NEJSOU akceptovány jako umělecká díla. Minimální velikost digitální fotografie je 150 DPI a 3 MB.
Videa – Neměla by být delší než 1 minuta. Mohou být zaznamenány fotoaparátem nebo chytrým telefonem. Neexistují skoro žádná omezení, co se týče obsahu videa. Přijatelné je vše od písní, představení, až po reportáže o řece. Plně animovaná videa však nebudou akceptována. Vezměte prosím na vědomí, že pro mezinárodní části soutěže jsou u videí vyžadovány anglické titulky, nejsou však vyžadovány na úrovni národní. Ale nebojte, v případě potřeby Vám s tvorbou titulků poradíme či pomůžeme.
Fotografie – měly by zachycovat život na Dunaji nebo konkrétní činnost umělce/umělců. Místo vytvořeného uměleckého díla se kategorie fotografií zaměřuje na performační umění nebo zvláštní situaci zachycenou v povodí Dunaje. Ať už se jedná o západ slunce nad řekou nebo městem, lidi užívající si Dunaj nebo ho oslavující, nebo o krásnou část řeky. Kreativitě se meze nekladou. Minimální velikost fotografií je 150 DPI a 3 MB.

Organizace, průběh

Po ukončení příjmu soutěžních děl do národního kola vybere odborná komise vítězná díla, která postoupí do mezinárodního kola. To proběhne v listopadu prezentací před mezinárodní komisí. Vítězná díla mezinárodního kola budou zveřejněna v prosinci 2024.

Ceny v soutěži

Autoři vítězných děl národního kola budou informováni e-mailem a získají ceny. Vítězové mezinárodního kola také vyhrají ceny.