Rok motýlů

Zařazení

Výtvarná | Fotografie | Ilustrace a sketching-skicování | Malování | Akvarel | Děti a začátečníci | Koláž | Pastel | Tempera | Kreslení | Děti a začátečníci | Perokresba | Tužkou a pastelem | Literárně dramatický | Literární tvorba, přednes | Poezie | Próza

Datum konání

od 1. 3. 2024 do 31. 8. 2024

Čas konání

Forma konání

Online

Věk účastníků

do 120 let

Počet soutěžních kol

2

Rok motýlů

soutěž k tematickému roku Českého svazu ochránců přírody
Soutěž se koná k tematickému Roku motýlů Českého svazu ochránců přírody, který je každoročně vyhlašován pro určitou skupinu rostlin nebo živočichů. Cílem tematického roku je upozornit nejrůznějším způsobem veřejnost na vybrané skupiny rostlin a živočichů, na důvody a způsoby jejich ochrany a s tím související nutnost ochrany jejich biotopů.
Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody vyhlašuje soutěž Rok motýlů za účelem rozšíření osvěty o motýlech mezi veřejnost všech věkových skupin.
Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny, vždy však pouze s jedním příspěvkem v dané kategorii. Soutěžící jsou rozděleni na tři úrovně podle věku (děti, mládež a dospělí).

Podmínky

Jak se do soutěže zapojit?
Vytvořte vlastní kresbu, malbu, fotografii, výrobek nebo text (např. vtip, příběh, pohádku) na téma motýl, a zašlete nám ho v této podobě: fotografie a výtvarná díla ve formátu JPG velikosti 800–1500 pixelů (můžete použít úschovnu), texty ve formátu PDF, každý text s názvem. Bez podpisu v díle! Nezapomeňte uvést věkovou i soutěžní kategorii. Soutěžní díla i možné dotazy zasílejte na e-mail soutez.smop@csop.cz. Těšíme se!

Soutěžní kategorie:
výtvarné dílo
literární dílo
fotografie
Věkové kategorie:
děti (0-12 let)
dospívající (13-20 let)
dospělí (21 a více let)
Pozor! S každým dílem se dá soutěžit pouze jednou. Tedy pokud pošlete práci jako skupinové dílo např. za třídu, už nemůžete se stejným dílem soutěžit jako jednotlivec. Uzávěrka odevzdání děl je 31. 8. 2024.

Organizace, průběh

Soutěžní příspěvky přijímáme elektronicky do 31. 8. 2024. První kolo výběru proběhne v září 2024 v kanceláři Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody. Druhé kolo proběhne v říjnu 2024 online hlasováním na stránkách https://mopici.cz/.

Ceny v soutěži

Výherci na prvních třech místech ve všech kategoriích a věkových úrovních budou kontaktováni e-mailem a budou jim zaslány ceny.