Soutěž pro pěvecké sbory Mundi Cantant 2024

Zařazení

Hudební | Zpěv | Klasický | Lidový | Pop, jazz, muzikál

Datum konání

od 30. 5. 2024 do 1. 6. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Olomouc
Olomoucký kraj

Věk účastníků

od 5 let do 99 let

Počet soutěžních kol

2

Cena

80–600 Kč (detailněji viz www.svatkypisniolomouc.cz)

Soutěž pro pěvecké sbory Mundi Cantant 2024

Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní Olomouc 2024
Soutěž Mundi Cantant je otevřena pro amatérské sbory všech věkových skupin. Lze si zvolit kategorii s volným repertoárem (A), která se dělí dle věku a obsazení, nebo žánrovou kategorii. Jeden pěvecký sbor může soutěžit v roce 2024 maximálně ve 2 soutěžních kategoriích. Alespoň jedna skladba musí být provedena a cappella. Pokud sbor soutěží ve 2 kategoriích soutěže MUNDI CANTANT, musí být v každé kategorii proveden jiný program (každá skladba může být sborem provedena pouze jednou). Toto pravidlo se nevztahuje na Soutěž o absolutního vítěze (2. kolo).

Ve všech soutěžních kategoriích se předpokládá zpěv bez mikrofonů a bez aparatury. V soutěžním sále je k dispozici klávesový nástroj. Ostatní doprovodné nástroje si účastníci zajišťují sami.

Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní Olomouc se v letošním roce připojuje k oslavě významných hudebních výročí Roku české hudby 2024. Ve všech kategoriích soutěže je vyhlášena výzva k zařazení českých písní a skladeb českých skladatelů do dramaturgie soutěžních vystoupení. Kromě toho proběhne také soutěž o nejlepší provedení české skladby. Soupis skladeb, které umělecká rada festivalu do výzvy zařadila, naleznou soutěžící na www.svatkypisniolomouc.cz

Pěvecké výkony hodnotí mezinárodní porota. Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které přiděluje na základě těchto hodnotících kritérií: intonace a rytmus, výraz a stylovost interpretace, pěvecká technika a hlasový projev, dramaturgie soutěžního programu a umělecký dojem. Výsledné hodnocení je dáno průměrem bodů získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do relevantního bodového pásma (bronzové, stříbrné a zlaté). Bodová pásma nejsou omezena počtem umístěných souborů. Porota může za mimořádné výkony tělesa udělit zvláštní cenu poroty, např. za vynikající provedení skladby, hlasovou kulturu, dramaturgii a další porotou zaznamenané přednosti soutěžního vystoupení.

Po vyhlášení výsledků má každý sbormistr či zástupce sboru možnost zúčastnit se rozborového semináře s porotci soutěže a získat zpětnou vazbu. Hodnoticí listy porotců budou k dispozici v elektronické formě po skončení festivalu.

Soutěžní kategorie
A - volný repertoár

A1 - Dětské sbory do 12 let
A2 - Dětské sbory do 16 let
A3 - Mládežnické sbory do 21 let
A4 - Mládežnické sbory do 26 let
A5 - Dospělé sbory – smíšené (S, A, T, B)
A6 - Dospělé sbory – stejné hlasy (S, S, A, A), (T, T, B, B)
A7 - Komorní sbory
A8 - Seniorské sbory - nesoutěžní kategorie

B - Duchovní hudba
Kategorie duchovní hudby je otevřena všem věkovým kategoriím i komorním sborům. Soutěžní repertoár smí obsahovat pouze skladby z oblasti duchovní hudby, z nichž nejméně jedna musí být zkomponována před rokem 1750.

C - Folklór
Kategorie folkloru je otevřena všem věkovým kategoriím i komorním sborům. Soutěžní repertoár se smí skládat pouze z lidových písní a jejich úprav. Nejméně jedna provedená skladba musí pocházet z domovské země pěveckého sboru.

D - Populární hudba
Kategorie populární hudby je otevřena všem věkovým kategoriím i komorním sborům. Soutěžní repertoár smí obsahovat pouze skladby z okruhu populární hudby (spirituál, gospel, jazz, muzikál, filmová hudba apod.).

E - Soudobá hudba
Kategorie soudobé hudby je otevřena všem věkovým kategoriím i komorním sborům. Soutěžní repertoár smí obsahovat pouze skladby z okruhu soudobé artificiální hudby zkomponované po roce 1945, z nichž nejméně jedna musí být datována po roce 2000.

Soutěž o absolutního vítěze je druhým postupovým kolem Mezinárodní soutěže pěveckých sborů MUNDI CANTANT, do které jsou sbory nominovány na základě výsledného umístění v soutěži MUNDI CANTANT bez rozdílu kategorie a věku. Obvyklý počet finalistů je 5, porota však může tento počet změnit.

Do druhého kola soutěže se kvalifikují sbory s nejvyšším dosaženým počtem bodů v rámci zlatého bodového pásma napříč všemi kategoriemi. Každý sbor může být v Soutěži o absolutního vítěze zastoupen pouze jednou (pokud sbor soutěžil ve 2 kategoriích a v obou se umístil ve zlatém pásmu, do druhého kola může postoupit jen v kategorii, ve které získal vyšší bodové ohodnocení). V případě, že se kvalifikovaný sbor Soutěže o absolutního vítěze odmítne účastnit, připadá místo finalisty sboru s druhým nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem. Nominace sborů budou oznámeny na vyhlášení výsledků Soutěže MUNDI CANTANT. Soutěž o absolutního vítěze proběhne v sobotu 1. 6. 2024 jako večerní koncert.

Další informace naleznete v propozicích a na www.svatkypisniolomouc.cz

Podmínky

Kroky nutné pro úspěšné přihlášení sboru na festival:
Zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo naskenovaný výtisk přihlášky) nejpozději do: 3. března 2024

Další dokumenty k zaslání:

Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (alespoň 1000 pixelů, 300 DPI).
Seznam soutěžních skladeb obsahující celé jméno skladatele, celý název skladby / cyklu skladeb, minutáž každé skladby, vyznačené pořadí provedení skladeb.
3 kopie soutěžních partitur zaslaných poštou (jen v rámci ČR) a všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem (ideálně ve formátu PDF).
MP3 nebo URL odkaz – nahrávka nejméně jedné skladby provedené souborem, ne více než 3 roky stará.
Potvrzení o úhradě registračního poplatku oproti zálohové faktuře.

Organizace, průběh

Program festivalu a harmonogram soutěží bude aktualizován na www.svatkypisniolomouc.cz
Každý přihlášený pěvecký sbor obdrží svůj itinerář s přesným programem.

Ceny v soutěži

Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které přiděluje na základě těchto hodnotících kritérií: intonace a rytmus, výraz a stylovost interpretace, pěvecká technika a hlasový projev, dramaturgie soutěžního programu a umělecký dojem. Výsledné hodnocení je dáno průměrem bodů získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do relevantního bodového pásma (bronzové, stříbrné a zlaté). Bodová pásma nejsou omezena počtem umístěných souborů.

Čestné uznání (1.00 – 2.99 bodů)
Bronzová medaile (3.00 – 10.99 bodů)
Stříbrná medaile (11.00 – 20.99 bodů)
Zlatá medaile (21.00 – 30.00 bodů)

Fotogalerie