Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla 2024

Zařazení

Hudební

Datum konání

od 14. 3. 2024 do 17. 3. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Blatná
Jihočeský kraj
Kulturní Plantáž Blatná

Počet soutěžních kol

3

Cena

I. kategorie ZUŠ-800 Kč II. kategorie hudební střední školy-1600 Kč III. kategorie hudební vysoké školy- 2000 Kč

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla 2024

Tímto chce soutěž připomenout pedagogický význam Františka Simandla, 70. výročí úmrtí kontrabasisty a hudebního pedagoga Rudolfa Tuláčka a 200. výročí narození Bedřicha Smetany.

XII. ročník 14.–17. 3. 2024
Uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2024


Předseda poroty
Wies de Boevé, ZHdK Zurich, ESIM Madrid, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Porota
Filip Waldmann, Vídenští filharmonici
Miloslav Jelínek, JAMU Brno
Krysztof Firlus, Akademian Muzyczna Krakow
Anton Schachenhofer, Anton Bruckner Private University
František Machač, Konzervatoř Pardubice

Ředitel soutěže
Jakub Waldmann
Tajemník poroty
Jiří Pichlík

Program soutěže

Čtvrtek 14. 3. 2024
16 h slavnostní zahájení
16.30 h 1. kolo - III. Kategorie pro studenty 5. a 6. ročníků konzervatoří a vysokých škol

Pátek 15. 3.
10 h 1. kolo - II. Kategorie pro studenty 1. – 4. ročníků konzervatoří a kvart až oktáv hudebních gymnázií
15 h 2. kolo - III. Kategorie pro studenty 5. a 6. ročníků konzervatoří a vysokých škol

19.30 h Koncert
sólová vystoupení členů poroty
Divadelní sál, Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná

Sobota 16. 3.
10 h I. kategorie žáků ZUŠ (A. B. C. D.)
14 h 2. kolo II. Kategorie pro studenty 1.–4. ročníků konzervatoří a kvart až oktáv hudebních gymnázií

19 h Koncert finalistů s komorním orchestrem - 3. kolo kategorie pro studenty 5. a 6. ročníků konzervatoří a vysokých škol
Divadelní sál, Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná

Neděle 17. 3.
10 h Vyhlášení vítězů
11 h Koncert vítězů

Podmínky

Povinný program

I. Kategorie pro žáky Základních uměleckých škol

A. kategorie do 12 let | Libovolná skladba v délce 3–5 minut
B. kategorie do 14 let | Libovolná skladba v délce 5–10 minut
C. kategorie do 17 let | Libovolná skladba v délce 5–10 minut
D. kategorie od 18 let | Libovolná skladba v délce 8–12 minut
Věkové kategorie pro soutěžící (ZUŠ) se řídí datem soutěže

II. Kategorie pro studenty 1.–4. ročníků konzervatoří a kvart až oktáv hudebních gymnázií (dvoukolová)

PRVNÍ KOLO
a) Jedna ze skladeb Fr. Simandla (např. Sarabanda a Gavotta op. 7. Divertissement op. 33, Nokturno op.35, Scherzo capriccioso op. 72, Tarantella op. 73, Cavatina op. 76)
b) Dvě kontrastní části z barokní sonáty
c) Orchestrální part |

DRUHÉ KOLO
a) Povinná skladba| ,
b) Dvě kontrastní věty z kontrabasového koncertu dle vlastního výběru (bez kadence).

III. kategorie pro studenty 5. a 6. ročníků konzervatoří a vysokých škol, kategorie do 35 let (tříkolová)

PRVNÍ KOLO
Dvě kontrastní části z následujících sonát dle výběru:
J. S. Bach – Sonáta pro violu da gamba in D-dur BWV 1028,
J. M. Sperger – Jednu ze Sonát D-dur nebo h-moll
A. Míšek – Sonáta č. 1 A-dur, č. 2 e-moll, 3. F- dur
F. Hertl - Sonáta
F. Proto – Sonáta 1963 op. 1
F. Schubert – Sonáta a moll Arpeggione
Orchestrální part:

DRUHÉ KOLO
Skladba pro kontrabas sólo dle vlastního výběru např.:
Teppo Hauta-Aho: Cadenza
J. F. Zbinden: Hommage á J. S. Bach
H. Fryba: Suita ve starém stylu (2. kontrastní věty)
Knut Güttler: Greensleeves Variations
E. Tabakov: Motivy
a podobně obtížné skladby

Virtuózní skladba dle vlastního výběru např.:
G. Bottesini: Grand Allegro di Concerto, Nel cor piu, Sonnambula, Elegie a Tarantela a další
R. Grier: Intermezzo a Tarantella
G. Láska: Perpetum mobile
E. Madenski: Tarantela
A. Desenclos: Arie e Rondo
C. Franchi: Introdukce a Tarantella

TŘETÍ KOLO (s orchestrem)

Výběr z koncertů (celý koncert)
K. D. Dittersdorf: E dur
J. K. Vaňhal: D dur

Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná
Věkové kategorie pro soutěžící (ZUŠ) se řídí datem soutěže
Soutěžící mladší kategorie může soutěžit ve vyšší kategorii
Počet skladeb pro ZUŠ není omezen
Klavírní doprovod si soutěžící zajistí sám
Hra zpaměti pro všechny kategorie podmínkou, vyjma sonát, povinných skladeb a orchestrálních partů.
Výkon interpreta může být krácen.
Pro soutěžící zajišťujeme prostory pro zkoušení – v divadelním sále Blatná, Komunitním centru Blatná a ZUŠ Blatná.
Pořadí soutěžících v každé kategorii určuje písmeno S (Simandl)
Soutěžící je povinen se dostavit v příslušném čase přiřazeném před zahájením soutěže před sál, kde se soutěž koná. Nedostaví-li se soutěžící k soutěžnímu vystoupení v odpovídajícím čase, je ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat.
Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace soutěžního, případně i koncertního vystoupení a jeho následného využití pro prezentaci či propagaci soutěže.

Organizace, průběh

Soutěžní poplatek

I. kategorie ZUŠ-800 Kč
II. kategorie hudební střední školy-1600 Kč
III. kategorie hudební vysoké školy-2000 Kč

zasílejte bankovním převodem na účet

Kulturní Plantáž Blatná
č. ú. 680590349/0800
vs 32024
ss datum narození účastníka (ddmmrr)

Foreign Payments

Please process the payment to the following bank account

Kulturní Plantáž Blatná
IBAN: CZ16 0800 0000 0006 8059 0349
BIC: GIBACZPX
symbol | 32024
applicants specific symbol – the date of the applicant’s birth (ddmmyyyy)

Platby zasílejte na č. ú. v období od 10. 1. do 25. 2. 2024
Uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2024

Ubytování soutěžících není zahrnuto v soutěžním poplatku.