JEŠTĚDYVADLO

Zařazení

Literárně dramatický | Autorská (vlastní) tvorba | Próza | Poesie | Divadelní hra | Báseň | Kolektivní tvorba - divadlo | Autorské divadlo | Činoherní | Loutkové | Pohybové | Pro děti

Datum konání

od 11. 4. 2024 do 14. 4. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Liberec
Liberecký kraj
Malé divadlo Liberec

Věk účastníků

od 15 let do 26 let

Cena

0 Kč

JEŠTĚDYVADLO

2. ročník mezinárodní festivalu mladého divadla a recitace
Festival je zaměřen na mladé lidi od 15 do 26 let. Na festivale mohou vystoupit soubory z Česka a Polska, které jsou zařazené automaticky do mezinárodní kategorie, která je nepostupová a má být inspirací mezinárodní spolupráce. České soubory mohou být přihlášeny navíc do krajského kola Mladé scény a Wolkrova Prostějova, kde lektoři na konci festivalu doporučí soubory do národních přehlídek. Celý festival se bude konat v prostorech Malého divadla a nově zrekonstruovaného Liebigova Paláce. Nabízíme profesionální divadelní prostředí a spoustu workshopů vedených lidmi z uměleckých oblastí a hlavně divadla.

Součástí festivalu je krajská přehlídka přednesu s postupem na Wolkrův Prostějov. Mohou se tedy přihlásit i recitátoři od 15 let. Stačí si připravit jeden text.

Celý festival je dotován evropskou unií z projektu přeshraniční spolupráce mezi Českem a Polskem, Libereckým krajem, městem Liberec, Ministerstvem kultury. Díky tomu organizátor platí ubytování a stravu všem účastníkům.

Podmínky

Mezinárodní kategorie se může zúčastnit český nebo polský soubor ve věku 15-26 let. Kategorie krajských přehlídek Mladá scéna a Wolkrův Prostějov se řídí pokyny národního organizátora. Propozice k těmto přehlídkám jsou na stránkách https://www.nipos.cz/artama-dea-ddpdv/.

Přednost budou mít soubory, které budou na festivalu od čtvrtka do neděle a budou se účastnit připravených workshopů.

Festivalu se mohou zúčastnit recitátoři ve věku od 15 do 99+ podle propozic Wolkrova Prostějova.

Každý soubor nebo recitátor musí mít vyplněnou přihlášku: https://forms.gle/Cr6eyYDXaRarmfjD8

Organizace, průběh

Soubory přijíždí ve čtvrtek 11. 4. 2024 v odpoledních hodinách. Ve čtvrtek odpoledne se budou konat první workshopy. Od pátku do neděle se vždy dopoledne budou konat workshopy a zkoušky souborů, které v ten den hrají, odpoledne pak bude hrací blok, ve večerních hodinách se budou konat rozbory inscenací a následný OFF Program. V neděli poté bude v odpoledních hodinách slavnostní zakončení. Odjezd souborů.

V lektorském sboru bude zasedat: Karel Vostárek, Petr Váša, Jan Mrázek, Agniezska Włoch...

Ve čtvrtek se bude konat recitační část i s workshopy.

Ceny v soutěži

V mezinárodní kategorii se udělují tyto ceny:

CENA ZA INSPIRACI(čím daný soubor může inspirovat ostatní)
CENA FESTIVALU JEŠTĚDYVADLO(hledáme odpověď na otázku Co je JEŠTĚ DYVADLO?)
CENA ZA TÉMA ROKU(tématem roku je spojování)

Fotogalerie