Mládí a Bohuslav Martinů 2024

Zařazení

Hudební | Flétna | Klarinet | Zpěv | Klasický | Lidový | Pop, jazz, muzikál

Datum konání

od 22. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Polička
Pardubický kraj
Tylův dům, Vrchlického 53

Věk účastníků

od 5 let do 20 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

500 Kč/soutěžící, 350 Kč/osobu v případě souborů

Mládí a Bohuslav Martinů 2024

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička je v letošním roce organizátorem již 14. ročníku celorepublikové přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů. V letošním roce soutěžíme v kategoriích sólový a komorní/sborový zpěv, hra na dechové nástroje a komorní hra dechových nástrojů.

Přehlídka je zaměřena na podporu interpretace díla poličského rodáka, skladatele Bohuslava Martinů. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 5 - 20 let, tedy především žáci ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, ale i žáci soukromých pedagogů. Repertoár musí obsahovat alespoň jednu skladbu Bohuslava Martinů.

Přehlídka patří mezi oblíbené soutěže jak mezi účastníky, tak v řadách odborné pedagogické i laické veřejnosti, lze říci, že má své nezastupitelné místo mezi událostmi uměleckého vzdělávání, a to jak na základním, tak na středním stupni. Reference účastníků, ale zejména pedagogů základních uměleckých škol i konzervatoří či hudebních gymnázií z celé České republiky, široké veřejnosti a především dětí, které se přehlídky zúčastnily v minulých letech a rády se opakovaně do Poličky vrací, jsou toho milým důkazem.

Ceny v soutěži

Hodnocení účastníků probíhá v pásmech - je tedy vůči dětem vstřícné – každý si odváží cenu.
To se projevuje velmi pozitivně v počtu soutěžících. Také kladné ohlasy především ze strany pedagogické veřejnosti, stejně jako mnohá vyjádření odborných porotců, kteří jsou pedagogy ZUŠ a konzervatoří z celé České republiky mluví o vysoké úrovni soutěže a velké spokojenosti všech zúčastněných.

Odborné poroty jsou složené z pedagogů z brněnské, pardubické a ostravské konzervatoře, dále Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a základních uměleckých škol napříč republikou. I letošní ročník přehlídky bude uzavřen Koncertem nejlepších účastníků, jehož program sestavují odborné poroty v průběhu soutěže.
Koncert se uskuteční 24. 4. 2020 v 18 hod. ve velkém sále Tylova domu.