O POHÁR VČELKY MÁJI

Zařazení

Výtvarná | Keramika | Malování | Kreslení

Datum konání

od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně i online

Místo konání

Česká republika

Cena

účastnický poplatek 0 Kč

O POHÁR VČELKY MÁJI

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - hmyzí opylovatelé
TÉMA SOUTĚŽNÍCH PRACÍ:
• Hmyzí opylovatelé (včely, čmeláci, motýli, …)
• Prostředí. kde žijí hmyzí opylovatelé (úly, „hmyzí domečky“, „motýlí louky“, …)
• Činnosti spojené s ochranou hmyzích opylovatelů (včelaření, výsadba rostlin a stromů, výroba „hmyzích hotelů“, …)


Podmínky

ZÁKLADNÍ KATEGORIE:
MALÍŘSKÉ TECHNIKY – do soutěže může každý soutěžící zaslat libovolný počet výkresů různých grafických technik.
VÝTVARNÁ DÍLA - do soutěže může každý soutěžící zaslat max.3 vlastní výtvarná díla (např. z keramiky, slámy, dřeva,…).
KATEGORIE PODLE VĚKU: (věk se určuje v době zaslání soutěžní práce)
• Děti z mateřských škol
• Děti ze základních škol
• Děti ze středních škol
• Děti ze ZUŠ
• Dospělí

Organizace, průběh

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
• Soutěžní práce zasílejte na adresu VČELÍ STRÁŽ, Čsl. Legií 1874, Rakovník, 269 01 nejpozději do neděle 30. června 2024. Na výkresu (modelu) vždy uveďte jméno, datum narození, adresu bydliště, kontaktní telefon, případně školu (kroužek).
• Soutěžní práce se nevrací. Slouží pro vzdělávací a propagační aktivity spolku VČELÍ STRÁŽ,z.s. a autor souhlasí s jejich případným vystavením a zveřejněním včetně uvedení jména autora.
• Vyhlášení výsledků soutěže dojde nejpozději v říjnu 2024.

Ceny v soutěži

Celkově se tak bude soutěžit v 10 samostatně vyhodnocovaných kategoriích.
Vyhodnocení bude realizovat skupina (3-5 osob) tvořená výtvarníky i odborníkem na hmyzí opylovatelé. Z každé z 10 kategorií vybere porota 3 nejzdařilejší výtvory. Zároveň budou v každé z 10 kategorií z „neumístěných“ výtvorů VYLOSOVÁNY tři výtvory tak, aby šanci na ocenění měli všichni soutěžící bez ohledu na „výtvarnou úroveň“ a (ne)umístění svého díla.