Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS

Zařazení

Hudební | Klavír

Datum konání

od 14. 11. 2024 do 16. 11. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Brno
Jihomoravský kraj
Besední dům, Komenského náměstí 8

Věk účastníků

do 15 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

1200/1600 Kč

Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS

Je málo klavírních soutěží, které se specializují na hru jednoho stylového období. Repertoár z období klasicismu vyniká svou průzračností a mladí klavíristé se na něm naučí řadě zvukových i technických dovedností. Tyto dovednosti při navázání na určitý obsah přirozeně rozvíjejí fantazii, drobnou prstovou techniku, hudební pulzaci, a vedou k detailnějšímu prozkoumání stylové interpretace. Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus velmi přispívá k rozvíjení mladých pianistů, a zároveň svou náladovou rozmanitostí potěší i posluchače, který má možnost pomocí klavírní hudby prožít pocity lehkosti, hravosti, bezstarostnosti, jindy zamyšlení, a občas i smutku nebo rozzlobení. Řadu skladeb, které uslyšíme v nižších kategoriích, Mozart napsal v dětství, a možná i proto ho mají děti tak rády – je pro ně jedním z nich. Účast na Amadeovi je sama o sobě pro děti velkou výzvou a zároveň odměnou – mají možnost si zahrát svou oblíbenou hudbu v krásném koncertním sále Besedního domu na nádherný klavír. Podobnou možnost dostal před 255 lety i Wolfgang Amadeus Mozart, když se svým otcem a sestrou Nannerl navštívil během vánočních svátků moravskou metropoli. Soutěž je možné bezplatně sledovat po celou dobu průběhu.

Organizace, průběh

Soutěž je jednokolová. Studium na ZUŠ není podmínkou účasti. Účastníci jsou do kategorií rozděleni podle roku narození. Nejméně jedna skladba od W. A. Mozarta
Další díla od skladatelů, výhradně současníků W. A. Mozarta.
Celkový časový limit musí být dodržen.

Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Hra zpaměti je podmínkou. Počet skladeb je libovolný. Časovým limitem se míní čistý čas. Při nedodržení spodní hranice časového limitu může dojít k vyloučení soutěžícího.
Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na email: amadeusbrno@seznam.cz nejpozději do 4. 10. 2024. Pozdější změny programu nebudou akceptovány a jsou důvodem pro vyloučení soutěžícího! Pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie určí losování, které bude zveřejněno na webu soutěže.

Ceny v soutěži

O hodnocení soutěžících klavíristů se postará pětičlenná odborná porota

V jednotlivých kategoriích uděluje porota 1., 2., 3. cenu a čestné uznání.
Na návrh poroty se ceny mohou dělit, popř. cena nemusí být udělena. Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže.
Nositelé 1., 2. a 3. cen budou oceněni na Koncertě laureátů. Program koncertu určí porota.
Absolutní vítěz:
nabídka koncertního vystoupení s orchestrem Filharmonie Brno,
Porota může udělit tyto zvláštní ceny v hodnotě až 65 000 Kč:
Cena hejtmana Jihomoravského kraje pro absolutního vítěze soutěže,
Cena primátorky statutárního města Brna za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta,
Cena starostky městské části Brno-Žabovřesky pro nejlepšího českého účastníka,
Cena starosty městské části Brno-střed pro nejlepšího brněnského účastníka,
Cena starosty městské části Brno-Žebětín za nejlepšího zahraničního účastníka,
Cena pro nejmladšího účastníka soutěže.
Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Zvláštní ceny nemohou být děleny. Rozhodnutí poroty je konečné.

Fotogalerie