Pište dějiny!

Zařazení

Literárně dramatický | Autorská (vlastní) tvorba | Povídka, příběh | Próza | Poesie | Divadelní hra | Báseň | Literární tvorba, přednes | Poezie | Próza

Datum konání

od 1. 1. 2024 do 31. 7. 2024

Čas konání

Forma konání

Online

Místo konání

Česká republika

Počet soutěžních kol

1

Cena

účastnický poplatek 0 Kč

Pište dějiny!

Literární soutěž
Přijímáme všechny literární texty, které v nejširším slova smyslu souvisí s historií, nicméně jako každoročně přidáváme pro zpestření několik témat.

Podmínky

Přihlásit se můžou všichni milovníci a milovnice historie. Soutěž rozhodně není jen pro členstvo spolku nebo studentky a studenty.
Díla odevzdávejte do 31. 8. 2023. Letos jsme se rozhodli zvážit, jestli uzávěrku neposuneme až na konec září. O změnách vás budeme informovat.
Autoři a autorky mohou zasílat po jednom příspěvku ke každému z témat (tedy celkem 3 příspěvky).
Příspěvky ve formátu doc., nebo docx. nám zasílejte na adresu obscura@ffabula.cz s předmětem „soutěž“.
Nově díla nejlépe podepište a své jméno uveďte i v mailu. Váš příspěvek bude, než ho předáme porotě, anonymizován a na autorství, i kdyby bylo nějakým způsobem zjevné, nebude při hodnocení brán zřetel. V názvu jednotlivých souborů, nebo v jejich samotných textech také uveďte, do jaké kategorie patří (na jaké téma jsou napsané). Do textu také můžete napsat nějaký originální název vašeho příspěvku, který by se pro přehlednost ideálně neměl shodovat s názvem tématu.
Posílejte nám jen zatím nepublikované texty a samozřejmě se musí jednat o autorská díla.

Organizace, průběh

V tomto roce opět uvítáme všechna poetická, dramatická, prozaická a další literární díla. Hodnocena budou po umělecké stránce, tedy nikoliv například jejich odbornost.
Omezte prosím vizuální úpravy textu na nutné minimum. Při hodnocení bude brána v potaz pouze literární stránka textu. Nepřikládejte ani žádné ilustrace.

Ceny v soutěži

Vybraná díla budou v závislosti na kapacitě otištěna v časopise studentů historie Obscura (zasláním do soutěže autorky a autoři dávají souhlas s publikací a zveřejněním na internetových stránkách časopisu).
Výsledky budou zveřejněny na stránkách soutěže. Oficiální vyhlášení proběhne na nejbližší neformálním setkání Spolku studentů historie FF UK – FFabula po tomto datu a bude ho doprovázet i dobrovolné veřejné čtení autorů a autorek.
Jak už bylo řečeno, soutěží se v několika kategoriích a (z pohledu poroty) nejzdařilejší příspěvky budou oceněny hmotnými cenami.