Broumovská klávesa

Zařazení

Hudební | Klavír

Datum konání

od 3. 5. 2024 do 5. 5. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Broumov, 550 01
Královéhradecký kraj
Klášter Broumov, Klášterní 1

Věk účastníků

do 17 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

Registrace do 1. dubna: 990 Kč/registrace do 24. dubna: 1290 Kč

Broumovská klávesa

14. ročník prestižní mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy
Přihlašovat se můžete v registračním formuláři, který naleznete na tomto odkazu: https://forms.gle/nS2smscbNV1U2uyY8

Soutěž je skvělou platformou pro mezinárodní konfrontaci mladých klavíristů, a to ve věku klíčovém pro jejich rozvoj (do 17 let). V tomto smyslu je jednou z velmi mála akcí podobných parametrů v ČR. Naplňuje ideu přeshraniční spolupráce se sousedícími státy vzhledem k silnému zastoupení jejich účastníků i porotců na soutěži. Každoročně nastavuje zrcadlo české pedagogice a nepřímo tak poukazuje na oblasti, kde je třeba se zlepšit. Představuje nejvýraznější talenty mladé generace významným osobnostem klasické hudby, které jim mohou být v budoucnu nápomocny při rozjezdu jejich umělecké dráhy. Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

Podmínky

Maximální věk 17 let (včetně).
Alespoň 1 skladba z období baroka nebo klasicismu, alespoň 1 skladba z období romantismu nebo skladba komponovaná po roce 1900.

Organizace, průběh

Soutěž se koná v kulturním sále Dřevník v zahradě broumovského kláštera, disponujícím velmi příznivými akustickými podmínkami a zázemím pro organizaci. Dostatek cvičných tříd nabízí sály kláštera, které jsou vybaveny klavíry a pianiny. Klášter rovněž nabízí pro soutěžící ubytovací kapacity v renovovaných mnišských celách s názvem Dům hostů. Pokoje se nacházejí přímo v areálu kláštera, není tedy třeba při přechodu do soutěžního sálu či cvičných místností vůbec opouštět broumovský klášter. Partnerem soutěže je již několik let firma Drnek piana poskytující koncertní klavír Steinway i cvičná pianina.

Ceny v soutěži

Hodnocení poroty je veřejné, přičemž soutěžící mají možnost bezprostřední konzultace se členy odborné poroty. Po skončení každé z kategorií se konají rozpravy s odbornou porotou pro účastníky i pedagogy.
Velkou devizou soutěže je dohoda s renomovanými externími pořadateli o vystoupení mladých laureátů soutěže v jejich sezónách, na festivalech, nebo jiných akcích. Nejlepší účastníci soutěže v jednotlivých kategoriích tak získávají kromě finančních cen pro 1., 2. a 3. cenu daných kategorií také ocenění koncertní, které je motivační a má velký význam v jejich sólovém vývoji. Koncertními cenami pro vítěze je tak například:
možnost účinkování v rámci festivalu Za poklady Broumovska, který nabízí v rámci podpory mladé generace vystoupení vybranému laureátovi, cena Západočeského symfonického orchestru Mariánské lázně – koncert pro vybraného vítěze, cena Karlovarského symfonického orchestru – koncert v rámci některé z řad abonentní sezóny KSO, cena festivalu Dvořákova Praha – koncert pro vybraného laureáta.
Pro mladé pianisty je v této fázi jejich uměleckého růstu získávání pódiových zkušeností klíčové, proto tvoří tato samostatná vystoupení hlavní ceny soutěže. Interpreti tak mají
možnost představit se širokému publiku, získat neocenitelné zkušenosti pro svůj další umělecký rozvoj a položit základy své budoucí umělecké kariéry.