Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Zařazení

Výtvarná | Fotografie | Malování | Animovaná tvorba | Film

Datum konání

od 1. 10. 2023 do 31. 1. 2025

Čas konání

Forma konání

Prezenčně i online

Místo konání

Lidice
Středočeský kraj
Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152

Věk účastníků

od 4 let do 16 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

účastnický poplatek 0 Kč

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Téma 52. ročníku - KARAVANA
Výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.
Soutěž a následná výstava je jednou z největších na světě, každým rokem propojuje tisíce dětí z celého světa.

Je určena všem typům škol a organizací, které pracují s dětmi – mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, střediska volného času dětí a mládeže, domy dětí, víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Zúčastnit se mohou také jednotlivci.

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 70-80 států světa.

Podmínky

Soutěže a výstavy se mohou účastnit děti ve věku 4–16 let, jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Lidé s handicapem se mohou účastnit bez věkového omezení.

Všechny informace ohledně soutěžních podmínek, podání přihlášky a označení prací naleznete na našich webových stránkách nebo v přiložených propozicích.

Organizace, průběh

28. února 2024 - uzávěrka přihlášek (do tohoto data musí být díla fyzicky v Lidicích); 14. – 23. března 2024 - zasedání mezinárodní poroty (2 kola); 15. května 2024 (nejpozději) - zveřejnění výsledků soutěže na webových stránkách; 30. května 2024 - slavnostní vernisáž v Lidické galerii; 31. května 2024 – 31. ledna 2025 - výstava oceněných prací v Lidické galerii

Ceny v soutěži

Soutěžní práce hodnotí odborná porota ve dvou kolech. Oceněné práce budou od června 2024 vystaveny na každoroční výstavě v Lidické galerii a oceněné plošné práce po skončení výstavy archivovány. V menších souborech poté putují po výstavních prostorech v České republice i v zahraničí. Ocenění: Cena poroty pro zahraničí, Cena poroty pro Českou republiku, Medaile Lidická růže – individuální, Medaile pro školu za kolekci prací, Medaile za kolektivní práci dětí, Čestná uznání.