YGS- Young Glass Symposium - výtvarná soutěž

Zařazení

Výtvarná | Ostatní, jinde nezařazené

Datum konání

od 22. 6. 2024 do 23. 6. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Kamenický Šenov + Kunratice u Cvikova
Liberecký kraj
SUPŠS Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 + PAČINEK GLASS Kunratice u Cvikova 147

Věk účastníků

od 10 let do 14 let

Počet soutěžních kol

2

Cena

účastnický poplatek 0 Kč

YGS- Young Glass Symposium - výtvarná soutěž

Planeta sklo
Téma: PLANETA SKLO
„Inspiruj se sci-fi světem, kde je vše ze skla. Tajemný vesmír krystalů, podivných bytostí,
blyštivých květů, záhadných planet, hvězd a hvězdoletů. Staň se hrdinou, který objevuje
tajemný svět zářivých mlhovin, černých děr, hvězdokup. Představ si, že cestuješ na cizí
planetu, kde vše vzniklo v žáru ohně a následně znehybnělo chladem. Vybav si místo s
barevnými květy, tajemnými tvory, kteří jsou pevní a zároveň křehcí, svět ladných
přívětivých křivek v protikladu s ostrými a nebezpečnými hranami. Představ si život na
takové „planetě Sklo“ a vytvoř jedinečné dílo. Sklo je naše vášeň.

Podmínky

− soutěž je určena pro žáky Základních uměleckých škol ČR ve věku od 10 do 14 let
− nutná registrace ZUŠ a výtvarného pedagoga do 1.12. 2023
na e-mail: hlavaty@zusmseno.cz ... víme, že bez motivace učitele to nejde…
- úkolem žáků ZUŠ je vytvořit autorské návrhy na téma: PLANETA SKLO, které budou u 14
vybraných žáků z ČR ztvárněny ve skle technologií ručního tvarování a foukání skla,
broušení, malování, pískování nebo skleněné mozaiky a tito žáci budou přímými účastníky
YGS 2024.
výtvarné techniky plošné tvorby:
1. kresba – tužka, úhel, umělecké křídy
2. malba – akvarel, tempera, kvaš
3. grafika – linoryt, počítačová grafika
4. kombinovaná technika – kombinace technik plošné tvorby – koláž - výtvarné práce
každého autora musí být adjustované
na formát A1 (841x594mm)
- označení výtvarných prací – štítek na zadní straně práce,
v pravém rohu dole, nutno vyplnit hůlkovým písmem
− uzávěrka výtvarné soutěže do 31.1. 2024

Organizace, průběh

23.10. 2023 – oficiální vyhlášení soutěže
1.12. 2023 – registrace ZUŠ a výtvarného pedagoga
31.1. 2024 – uzávěrka výtvarné soutěže
únor 2024 – zasedání poroty, vyhodnocování soutěže
březen, duben 2024 – vyhlášení výsledků, technologické konzultace 18 vítězných prací žáků a
příprava jejich realizace
květen 2024 – Víkend se sklem pro učitele vybraných ZUŠ, představení školy a sklárny
22.- 23.6. 2024 – realizace sympozia YGS, tvorba vybraných 18 žáků a jejich pedagogů a rodičů
červen - srpen 2024 - výstava v Severočeském muzeu v Liberci
říjen 2024 - výstava v rámci International Glass Symposium2024

Ceny v soutěži

Odborná porota rozhodne o 14 dílech - vybraných žáků z ČR, které budou ztvárněny ve skle technologií ručního tvarování a foukání skla, broušení, malování, pískování nebo skleněné mozaiky a tito žáci budou přímými účastníky
YGS 2024.