Ekofór 50

Zařazení

Výtvarná | Malování

Datum konání

od 5. 6. 2023 do 25. 11. 2023

Čas konání

Forma konání

Online

Věk účastníků

do 99 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

Porota udělí věcné i finanční ceny u prvních tří prací v každé kategorii - více v pravidlech soutěže.

Ekofór 50

Výtvarná soutěž kresleného humoru. Letošní téma: Člověk a životní prostředí v podmínkách klimatické krize
Tento ročník soutěže Ekofór bude retro podobou prvního ročníku Ekofóru z roku 1979, kdy jsme tehdy měli na náměstí Svobody v Brně zapůjčený skleník od zemědělců z Brna - Komína, kde zevnitř skleníku byly vylepeny soutěžní výtvarné práce a veřejnost si je tak mohla prohlížet 24 hodin denně.
Termín výstavy je v tomto roce zvolen právě na týden, do nějž spadá 16. leden, což je padesáté výročí ode dne, kdy vyšlo třetí číslo Mladého světa ročníku 1974 s kresbou Brontosaura od Vladimíra Jiránka a s článkem Josefa Velka uvnitř listu s vyhlášením Akce Brontosaurus.
Předání cen vítězným autorům proběhne 16. 1. 2024 v den 50. výročí založení Hnutí Brontosaurus. Následně budou soutěžní práce prezentovány na výstavách po celé ČR. Soutěž byla vyhlášena na Světový den ŽP 5. 6. 2023 v Toulcově dvoře v Praze a na nejrůznějších platformách.

Podmínky

EKOFÓR 50 – Soutěž kreslených vtipů se vyhlašuje na téma: Člověk a životní prostředí v podmínkách klimatické krize ve čtyřech kategoriích:

1) Karikaturisté, kteří publikují
2) Kreslíři amatéři od 16 let
3) Děti do 15 let včetně – ve třech věkových skupinách 0-6 let, 7- 10 let, 11 – 15 let
4) Volná výtvarná tvorba mimo kresbu a malbu se zachováním dvourozměrnosti výsledného díla, včetně tvorby digitální (0 – 99 let)

Organizace, průběh

Porota o cenách rozhodne na svém zasedání 12.12.2023 v Brně. Předsedkyní poroty je výtvarnice paní Marie Plotěná a členem poroty je i pan Jan Januš, šéfredaktor časopisu Mladý svět, na jehož stránkách bylo Hnutí Brontosaurus před padesáti lety vyhlášeno.

Ceny v soutěži

Hodnotné i finanční ceny na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých kategoriích udělí jak odborná porota, tak bude také v online-hlasování vyhlášena i cena veřejnosti. Celkem tak bude vyhlášeno 9 cen od odborné poroty, hlavní cena od hlasování veřejnosti v průřezu všech kategorií. Každý autor obdrží katalog soutěže Ekofór 50. Oceněným autorům bude uhrazeno cestovné na předání cen vítězům, které proběhne v den 50. výročí HB 16. 1. 2024.

Fotogalerie