Svitavské komoření

Zařazení

Hudební | Sbory | Lidové písně | Musica sacra | Vokální skupiny | Soudobé | Spirituál a gospel

Datum konání

od 14. 5. 2024 do 17. 5. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Svitavy
Pardubický kraj
Ottendorferova knihovna a Fabrika Svitavy

Věk účastníků

od 6 let do 26 let

Počet soutěžních kol

1

Cena

400,- Kč / za osobu, max. 2 000,- Kč za soubor

Svitavské komoření

"Komořina žádná dřina"
Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů organizovaná Základní uměleckou školou Svitavy za podpory Pardubického kraje a města Svitavy je platformou, která umožňuje prezentaci libovolných komorních seskupení tvořených žáky ZUŠ nebo jiných škol uměleckého zaměření. Projekt si klade za cíl sdružovat tvůrčí jedince a podporovat rozvoj jejich uměleckého nadání. Složení souborů je bez nástrojového omezení, včetně kombinací se zpěvem.

Podmínky

Počet členů: 2 – 9. Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk všech účastníků k datu konání soutěže. Ten bude k tomuto datu zprůměrován. Podkladem je datum narození uvedené v přihlášce. Minutáž = čistý čas vystoupení; spodní hranice není určena.
Repertoár: volný (od klasiky po vlastní tvorbu), nejméně dvě skladby odlišného charakteru, případně jedna skladba, která sestává z více kontrastních částí.
V obsazení je nepřípustné zdvojování hlasů.
Soutěžní přehlídka není také určena pro sóla s doprovodem.

Organizace, průběh

Soutěžní přehlídka probíhá na dvou pódiích. V historické budově Ottendorferovy knihovny vystupují soubory s převahou dřevěných dechových nástrojů, dále soubory s převahou strunných a smyčcových nástrojů, uskupení akordeonů, klavírní dua a komorní zpěváci.
Velký sál Fabriky Svitavy je vyhrazen pro žesťové dechové nástroje a soubory vyžadující ozvučení (např. elektronické nástroje a bicí).
Zkoušky probíhají v prostorách ZUŠ Svitavy.

Ceny v soutěži

Jednotlivá vystoupení budou odbornou porotou oceněna zlatým, stříbrným a bronzovým pásmem nebo čestným uznáním. Porota může udělit další mimořádná ocenění.