Brněnské klavírní kurzy 2024 „Prázdninové rozehrávání“

Zařazení

Hudební | Klavír

Datum konání

od 24. 8. 2024 do 30. 8. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

BRNO-STŘED
Jihomoravský kraj
Tř. Kpt. Jaroše 45

Věk účastníků

od 6 let do 99 let

Cena

Aktivní účastník: 4000 Kč; Výuka v cizím jazyce: 4500 Kč; Pasivní účastník: 2000 Kč; Doprovod: 800 Kč

Brněnské klavírní kurzy 2024 „Prázdninové rozehrávání“

Kurzy probíhají v prostorách Konzervatoře Brno. Jsou určeny nejen mladým klavíristům všech věkových a výkonnostních kategorií, budoucím profesionálům i nadšeným amatérům, ale i jejich pedagogům a rodičům. Cílem je též nastartování zájmu žáků před začátkem školního roku.
Vhodné pro pedagogy ZUŠ, kteří mohou žádat své zaměstnavatele o proplacení v rámci DVPP.

Náplň „Prázdninového rozehrávání“:
• Individuální klavírní lekce pod vedením odborného lektora – pedagoga konzervatoře
• Sborový zpěv jako důležitá součást školení hudebníka – instrumentalisty
• Festival „Čtyři setkání s hudbou 2024“ – dva večerní koncerty, odpolední seminář spojený s besedou a závěrečný koncert účastníků
• Masterclass s významným českým pianistou
• „Jóga pro hudebníky“ - lekce cvičení
• „Varhany na zkoušku“,
• „Cembalo na zkoušku“
• Koutek komorní hudby
Na prázdninové kurzy může být navázáno ve školním roce konzultacemi při Klavírních sobotách nebo účastí na Kurzech mladých talentů – vše najdete na www.konzervatorbrno.eu.

Podmínky

Aktivní účastník – má nárok na účast v celém programu kurzů včetně individuálních klavírních lekcí.
Pasivní účastník – náplň 24 hodin, včetně metodické přednášky, workshopu a náslechových hodin (klavír, varhany, cembalo). Vhodné pro pedagogy ZUŠ, kteří mohou žádat své zaměstnavatele o proplacení v rámci DVPP.
Doprovod – upozorňujeme, že za nezletilé účastníky nemohou organizátoři přebírat zodpovědnost, proto je potřebný dospělý doprovod, může to být též rekreační účastník. Doprovod má nárok zúčastnit se všech akcí festivalu „Čtyři setkání s hudbou 2024“
Přihlásit se můžete do 15. 6. 2024 prostřednictvím
on-line přihlášky na níže uvedených stránkách. Prosím zasílejte co nejdříve, kapacita kurzů je omezená – v případě překročení limitu počtu účastníků je rozhodující pořadí přihlášek, ve kterém byly obdrženy.

https://klavirnikurzybrno.cz/prihlaska/

Zájemci budou informováni do 20. 6. 2024
o zařazení do kurzů. Současně obdržíte fakturu,
kterou je třeba uhradit do 30. 6. 2024 za každého účastníka (částku v plné výši).
Učitelé mohou požádat o proplacení v rámci DVPP či rodiče také o “příspěvek na rekreaci” svého zaměstnavatele (fakturu vystavíme). V takovém případě nezapomeňte uvést fakturační adresu včetně IČO a přesný text, který má být na faktuře.

Organizace, průběh

24. srpna
od 16.00 - registrace účastníků
18.00 - zahajovací koncert, domluva rozvrhu
25. srpna až 29. srpna
Během dne individuální klavírní lekce dle rozvrhu
dopoledne - sborový zpěv
odpoledne, večer – společné aktivity včetně akcí v rámci festivalu ,,Čtyři setkání s hudbou 2024“
30. srpna
15.00 - závěrečný koncert účastníků festivalu ,,Čtyři setkání s hudbou 2024“

Ubytování pro zájemce v centru města na internátu PETRINUM:
2 nebo 3lůžkové pokoje, kuchyňský koutek, příslušenství na patře.
Cena za 6 noci se snídani – 2550 Kč
Platba při nástupu na recepci hotelu www.petrinum.cz

Na obědy se může chodit do několika restaurací v okolí.