Ateliér Kroužek

Zařazení

Výtvarná | Malování | Modelování | Kreslení | Grafika

Datum konání

od 7. 1. 2024 do 7. 1. 2025

Čas konání

Termíny dle rozvrhu na webu: atelierkrouzek.cz/praha/rozvrh/

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Praha 3
Hlavní město Praha
Vlkova 23

Věk účastníků

od 2 let do 100 let

Cena

5 800 Kč / pololetí

Ateliér Kroužek

výtvarné kurzy pro děti a dospělé
Ateliér Kroužek je otevřený pro děti od 2 let do 15 let formou semestrálních kurzů a pro mládež a dospělé 15 – 99 let, formou jednodenních workshopů.

Kurzy pro děti jsou rozděleny podle věkových kategorií, ale někdy v nich mohou být společně mladší i starší děti například v případě sourozenců, kteří chtějí být společně v jedné skupince, a ani nerozdělujeme děti na začátečníky a pokročilé, protože ke každému přistupujeme osobně a s každým zvlášť hledáme společně tu nejlepší cestu. Děti se tak vzájemně inspirují a motivují, a v tom vidíme přínos smíšených skupinek. Abychom se mohli každému věnovat individuálně, jsou naše kroužky po malých skupinkách.

Děti od 2 do 4 let navštěvují kroužek v doprovodu (nejčastěji s jedním rodičem) a to v dopoledních termínech.

Pro děti od 4 do 15 let jsou odpolední termíny výtvarného kroužku už bez doprovodu.

Pro děti od 9 do 15 let je i náš kurz PŘÍPRAVA NA TALENTOVKY, kde se zaměřujeme na přípravu uchazečů o studium na výtvarné střední škole nebo gymnáziu s výtvarným zaměřením.

Podmínky

Neděláme talentové zkoušky, protože vnímáme umění jako něco co je pro každého a ne jen pro více talentované. Přijímáme do kurzů začátečníky a pokročilé.

Ateliér je možné navštívit nezávazně formou zkušební lekce zdarma. Na termínu návštěvy je však potřeba se předem domluvit.

Kurzy se navštěvují jednou týdně a v jednom termínu z našeho rozvrhu, ve kterém má každý předplacené své místo. Navštěvovat kurzy nárazově a platit za jednotlivé lekce neumožňujeme.

Organizace, průběh

NAŠE KROUŽKY / KURZY:

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 2–4 ROKY s doprovodem
Kroužek je pro děti v doprovodu jednoho dospělého, který je takovým jeho pomocníkem, je tam ten čas s ním, ale nechává jej tvořit co možná nejvíc samostatně a do samotného díla dítěte VŮBEC nezasahuje. Na kroužku inspirujeme rodiče jak tvořit s takto malými dětmi i doma. V kroužku je pro nás hlavním a základním bodem SVOBODA dětského výtvarného projevu. Netvoříme nic podle návodu ani netvoříme za dítě. Zaměřujeme se na samotný proces tvorby více než na výsledné dílo. Chceme dětem poskytnout čas a prostor k volné tvorbě v ateliéru, kde se nemusí bát, že něco umažou, tak jako doma :-).

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI / 4–6, 6–10 a 9–15 LET
Děti předškolního věku mají velkou míru fantazie a mají potřebu ji projevovat, proto je necháváme tvořit převážně volně a poskytujeme jim tak prostor k sebevyjádření. Na lekcích se naučí základy, které pak využijí v další výtvarné činnosti.

U starších dětí dál rozvíjíme (nebo někdy znovu probouzíme) jejich fantazii, kreativní myšlení, výtvarné cítění a sebevědomí a vedeme je k samostatnému výtvarnému uvažování.

Děti tvoří podle skutečnosti (zátiší, portrét, plenér,…) i podle vlastní fantazie, kdy mají možnost volby vlastních námětů, která se učí originálně zpracovávat. Vedeme děti k tomu, aby se naučily správně vnímat a tvořit kompozici, barevnost, světlo, prostor a výtvarný výraz.

Naše lekce jsou pestré na různé techniky, které děti učíme používat i vhodně kombinovat. Zaměřujeme se na umělecké obory jako je kresba, malba, grafické techniky, socha, ale také si zkoušíme nové media (video, animace,…) a seznamujeme děti také s designem (grafický, produktový, textilní,…).

Učíme děti také vzájemné spolupráci na společných obrazech a projektech.

Tvoříme i venku v plenéru a v rámci výuky také navštěvujeme galerie a pořádáme výstavy děl našich studentů.

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY / 9–15 LET
V přípravce na talentovky se zaměřujeme na aktivní přípravu uchazečů o studium na výtvarné střední školy nebo gymnázia s výtvarným zaměřením. Věnujeme se zadáním z talentových zkoušek, studijní kresbě a malbě podle předlohy, trénování perspektivy, stínování, anatomii, ale věnujeme se i volné tvorbě, která se bude také hodit do jejich portfolia. Součástí kurzu je také individuální konzultace s lektorkou a výběr domácích prací do portfolia.

JEDNODENNÍ KURZ LINORYTU PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ / 15–99 LET
Na kurzu si vyzkoušíte grafickou techniku linorytu – od skici po tisk.

Na začátku Vám krátce ukážeme jaké možnosti nabízí tato grafická technika a poté si vyryjete svůj vlastní linoryt, který následně vytiskneme s využitím grafického lisu.
Z kurzu si tak odnesete několik originálních tisků a lino, s kterým můžete tisknout dál i jinde.