Objevuj kresbu a malbu

Zařazení

Výtvarná | Malování

Datum konání

od 24. 10. 2023 do 29. 10. 2024

Čas konání

úterý 19.00 - 21.30

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

České Budějovice
Jihočeský kraj
Rudolfovská 2010/1

Věk účastníků

od 15 let

Cena

550 Kč/ lekce

Objevuj kresbu a malbu

pravidelný kurz kresby a malby pro dospělé
Kurz je určen nejen těm, kteří se chtějí naučit kreslit a malovat, ale i jedincům kteří chtějí zdokonalit své výtvarné schopnosti. Jednotlivé lekce jsou promyšleny tak, aby účastníky postupně seznámily s různými technikami a následně i se základy zobrazování, s perspektivou, vizováním, teorií barev apod. Principem kurzu je nikam nespěchat a pečlivě se zaměřit na zmíněná dílčí témata, aby účastníci vše dostatečně pochopili a prakticky si vyzkoušeli.
Obsah lekcí (1.-10.): kresba a její výrazové prostředky (linie a její proměny, kontrasty a možnosti kreslířských nástrojů); malba a její výrazové prostředky (plocha a barevné spektrum, teorie barvy, malířské techniky); tempera a hra s kompozicí; uhel, proporce a perspektiva; světlo a stín; techniky na pomezí kresby a malby.
Zmíněné základy budou prostřednictvím kresebných a malířských cvičení prakticky aplikovány v průběhu všech lekcí. Prakticky se bude tedy jednat o výtvarné zpracování zátiší a abstrakce.

V druhém a třetím cyklu doplníme lekce o figurativní zobrazování (proporce, studie obličeje a dalších částí těla, celá figura, práce podle živého modelu); studie různých materiálů (sklo, plech, přírodniny apod.); ukázky dalších technik; seznámení se zobrazováním krajiny (v plenéru).

Zapsat se můžete do prvního cyklu s možným pokračováním v cyklu 2.-3. (v průběhu jednoho školního roku lze tedy absolvovat 30 lekcí). Příjemná a přátelská atmosféra při výuce je pro nás důležitá. Při lekcích si u nás můžete dát sklenku vína nebo čaj.

Kdy:
úterý 19.00 - 21.30
Cyklus I. - 3. 10. – 5. 12. 2023 (10 lekcí)
Cyklus II. - 9. 1. - 19. 3. 2024 (10 lekcí, neproběhne 12. 3.)
Cyklus III. - 9. 4. - 11. 6. 2024 (10 lekcí)

Cena kurzu: 550 Kč/ lekce, platí se 10 lekcí.
Lze absolvovat jednotlivé cykly.
Zameškané lekce nenahrazujeme.
V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál.
Lektor: Mgr. David Kadlec

Podmínky

Přihlášení: www.objevvytvarnyatelier.cz

Fotogalerie