Klavírní kurzy Mikulov

Zařazení

Hudební | Klavír | Klavírní dua

Datum konání

od 16. 8. 2024 do 23. 8. 2024

Čas konání

Forma konání

Prezenčně

Místo konání

Mikulov
Jihomoravský kraj
ZUŠ Mikulov

Věk účastníků

do 26 let

Cena

dle propozic na webu akce

Klavírní kurzy Mikulov

Audaces fortuna iuvat
SPUŠTĚNÍ PŘIHLÁŠEK VČAS OHLÁSÍME NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Mikulov se už pravidelně na konci prázdnin stává útočištěm pro studenty i učitele hry na klavír, kteří přijíždějí, aby načerpali nové podněty pro svou práci.
Vynikající pedagogické obsazení, odborné přednášky a semináře i koncerty talentovaných mladých interpretů a profesionálních umělců jsou zárukou týdne plného tvůrčí atmosféry a inspirace nejen pro nadcházející školní rok.

Kurzy v Mikulově jsou určeny:
- Zájemcům o hru na klavír z celé ČR i zahraničí především z řad žáků ZUŠ, konzervatoří
a gymnázií s umělěckou profilací (u žáků do 15 let je nutný doprovod dospělých.
- Pedagogům hry na klavír

Podmínky

Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line přihlášky na webových stránkách kurzů do 31. 5. 2024. Přihlášky zasílejte co nejdříve, kapacita kurzů je omezená. V případě překročení limitu počtu účastníků je rozhodující pořadí přicházejících přihlášek.
Zájemci budou do 21. 6. 2024 informováni o zařazení do kurzů. Platbu, prosím, zasílejte až po obdržení vyrozumění o zařazení do kurzů.

Organizace, průběh

Čtyři hodiny individuální výuky pro aktivní účastníky
Výuka improvizace
Semináře, přednášky, diskuze
pro pedagogy i žáky na témata související s klavírní pedagogikou, metodikou a interpretací klavírní literatury
Taneční relaxace, jóga
Sborový zpěv
Koncerty profesionálních umělců a laureátů soutěží
Koncertní vystoupení účastníků kurzů
Prodej odborné literatury a notového materiálu
Doprovodný program
prohlídky památek, posezení ve sklípku s cimbálovou muzikou, zábavný program pro děti